Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Lubanowie im. Mikołaja Kopernika

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu lubanowosp.pl

Dyrektor szkoły zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.lubanowosp.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lubanowosp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek na górze strony i podstron) a w nim:

 • podwyższony kontrast

 • możliwość powiększenia liter

 • podświetlane linki

 • mapa strony

 • skala szarości

 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Sikora,adres poczty elektronicznej dyrektor[at]lubanowosp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 4166728. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie, 74-111 Lubanowo, Lubanowo 53

 • Do budynku prowadzi ścieżka od drogi głównej, wejście nie oznaczone literami. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro ) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

 • Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które ni można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Szkolny kanał You Tube

Odwiedź nas na Facebooku

Odwiedź nas na Instagramie

Kwitnąca Szarlotka

Microsoft Teams

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2